Monmouth-Washington & Jefferson 17 7th - Collegiate Water Polo Association